آدرس کنسولگری ایتالیا در تهران

جردن – خیابان فرزان شرقی – پلاک 15

شماره تماس : 88190160

ایمیل بخش دانشجویی:  studi.teheran@esteri.it

 

Copyright© 2004-2018 "Pietro Della Valle" School. All rights reserved. 

 

 

15/10/2018