نحوه سفارش کتابهای آلفاتست

دوره های آلفا تست پزشکی و اطلاعات عمومی/ مکالمه

مدرسه ایتالیایی تهران کلاسهای آلفاتست پزشکی، اطلاعات عمومی و مکالمه را برگزار می کند. کلاسهای فوق به دانشجویان سطح B2 , B1 که قصد تحصیل در رشته پزشکی را دارند توصیه می شود.

نحوه سفارش و هزینه کتابهای آلفا تست

برای سفارش کتابهای آلفاتست هزینه را واریز کرده و فیش واریزی، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را به آدرس ایمیل info@sitenrol.com ارسال بفرمایید. مدت زمان آماده سازی از 5 تا 7 روز کاری می باشد. ( کتابها چاپ سال 2012 می باشند. )

کتابهای پزشکی 56.940.000 ریال

کتابهای IMAT – آیمت 29.400.000 ریال

کتابهای معماری 23.100.000 ریال

کتابهای مهندسی 24.360.000 ریال

کتابهای بهداشت و درمان 44.760.000 ریال

کتابهای اطلاعات عمومی 12.120.000 ریال

شماره کارت جهت واریز هزینه کتابهای آلفاتست
 
5022-2913-1963-2863 به نام آقای فرانکو برجزه