Back

 

 

Risultati livello A1

Risultati livello A2

Risultati livello B1

Risultati livello B2

از دانشجویان متقاضی ثبت نام در ترمهای B1 , B2  خواهشمندیم روز پنج شنبه 20 مهر از ساعت 12 تا 14 برای ثبت نام با فیش واریزی و یک قطعه عکس و کپی کارت ملی و یا پاسپورت به مدرسه مراجعه فرمایند.

 

انجام پیش ثبت نام اینترنتی برای ترم B1 و B2 بر روی سایت مدرسه امکانپذیر است.

 

 

 

Copyright© 2004-2017 “Pietro Della Valle” School. All rights reserved.